ดีปลีช่วยแก้ปวดบวมและอักเสบตามกล้ามเนื้อ

ดีปลี เป็นไม้เถาประเภทเลื้อยมีรากตามข้อ ลำต้นทรงกระบอก มักจะเลื้อยและทอดพันไปกับต้นไม้อื่น ใบเดี่ยวรูปรี ปลายแหลม สีเขียวผิวเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อ ดอกตัวผู้และตัวเมีย จะอยู่แยกกันคนละต้น ผลออกเป็นช่อกลมยาว ผลอ่อนมีสีเขียว แก่จัดจะกลายเป็นสีแดง ลักษณะคล้ายพริกเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นได้ดีในดินร่วน ขยายพันธุ์โดยเมล็ด หรือใช้เถาปักชำ

Read More
Uncategorized